Rules of survival Mobile

Jul 19, 2018.6 comments
#1
Bác nào chơi ROS vào trao đổi kinh nghiệp top 1 đê! Tiện thể show rank luôn! :gach::gach::gach:
#2
có tôi, ranks chí tôn. add kết bạn nhé
#3
monster_it:
có tôi, ranks chí tôn. add kết bạn nhé

id bác ơi?
#4
kinh nghiệm top 1 đó là hãy chơi hết mình.
#5
game này có FPS à thím?
#6
Vostai:
game này có FPS à thím?

HÌnh như mới ra đc một thời gian thì phải, nếu em nhớ ko nhầm:">