Cooler Master Hyper H410R Cooling

Mar 18, 2019.1 comment
#1


Đã ai dùng con tản này chưa nhỉ, thấy nhỏ nhỏ xinh xinh mà không biết hiệu năng thế nào, đang thắc mắc cái gông cài nhựa kia mà thay fan 9cm vào thì có được không, fan mặc định của nó là 9,2cm lận, chơi khó nhau ghê:stick:
0