DDr4 Chạy ram 2666 chung với ram 2400 ?

Jan 11, 2019.2 comments
#1


đang cắm 2x8gb gskill 2400 . mua thêm cặp avtrix jj ý 2x8gb 2666 thì nó lại nhận lệch nhau ntn .
tưởng nó avetrix bị kéo xuống 2400 thôi chứ sao nó bị kéo xuống 2133 ????
#2
kiểm tra xem cpu hỗ trợ ram thế nào ?
sau đến là vào bios thiết lập lại setting, vào mục xmp chỉnh lại vì 2133 là thông số cơ bản của ram rồi, muốn cao hơn thì phải chỉnh lại.