Bán GameHat Waveshare cho Raspberry Pi

Jan 10, 2019.6 comments
#1
Đã trải nghiệm xong GameHat Waveshare cho rasberry pi nên để lại cho bác nào muốn thử. Phụ kiện đi kèm còn nguyên như hình dưới :byebye:


link review:
https://www.youtube.com/watch?v=hEufvRvOR-M
Giá amazon đang bán 52$
https://www.amazon.com/Waveshare-Game-HAT-Resolution-Experience/dp/B07G57BC3R
Giá mình bán lại : 500k (không kèm PI)
SMS or inbox 038 chín chín 5 tám tám bảy 1
Thanks các bác :beauty:
#2
uppppppppppppppppppp
#3
uppppppppppppppp
#4
uppppppppppppppp
#5
uppppppppppppppp
#6
uppppppppppppppp