Thanh Lý 500 SSD Fuhler 120gb chính hãng

Nov 22, 2018.47 comments
#1
Giá bán 455k duy nhất trong ngày 27/12/1018
Tốc độ 560/520Mb/s
bảo hành 3 năm chính hãng
Các bạn ở xa đặt hàng ở đây nhé


#2
bảo hành ở đâu vậy bạn ?
#3
bảo hành tại hãng Fuhler www.fuhler.com.vn bạn nhé
#4
upppppppppppppppppppp
#5
#6
upppppppppppppppppppppppp
#7
upppppppppppppppp
#8
uppppppppppppppppppppppppp
#9
uppppppppppppppppppppppppppp
#10
uppppppppppppppppppppppppp
#11
uppppppppppppppppppppppp
#12
uppppppppppppppppppppppp
#13
yiuppppppppppppppppppppppppp
#14
upppppppppppppppppppppppp
#15
uppppppppppppppppppppp
#16
uppppppppppppppppppppppppp
#17
ươpppppppppppppppppppppppp
#18
uppppppppppppppppppppp
#19
uppppppppppppppppppppppppppppp
#20
Upppppppppppppppppp
#21
upppppppppppppppppppppppppppp
0