Bị giật khựng khung hình dù fps rất cao

Mar 9, 2018.2 comments
#1
mod dell giùm :gach:
#2
Win 10 à bác
0