Có ai chơi Realm Royale không?

Jun 14, 2018.1 comment
#1
Game mới đang trong alpha test cũng kiểu battle royale như PUBG thấy cũng đang host trên twitch, các bác có ai đang chơi không
0