Xin hỏi bây giờ mua acc CF ở đâu

Jun 16, 2018.2 comments
#1
Guyên là muốn chơi lại cf tính mua cái acc cá bác ạ, lên diễn đàn vtc thì hình như cái chợ quân trang ngày xưa ko còn nữa, nơi buôn bÁn trao đổi acc nên giờ chả biết làm sao mua. Có ai biết shop nào uy tín hay link group trao đổi buôn bán giói thiệu mình với. Thanks all :3
#2
ntluan91:
Guyên là muốn chơi lại cf tính mua cái acc cá bác ạ, lên diễn đàn vtc thì hình như cái chợ quân trang ngày xưa ko còn nữa, nơi buôn bÁn trao đổi acc nên giờ chả biết làm sao mua. Có ai biết shop nào uy tín hay link group trao đổi buôn bán giói thiệu mình với. Thanks all :3

Shop của pino bác eii
0