PUBG sau update 05/07 hay bị drop frame thể nhỉ?

Jul 7, 2018.1 comment
#1
Cấu hình như Sign, bình thường quất PUBG luôn ~13X fps (giao động 120~144 fps) mà thế méo nào 2 hôm này update game xong thọt vãi shit, thỉnh thoảng drop hẳn xuống 80 fps.
Có thím nào bị vậy không?
Cùng chuyên mục
0